Emolumentos

  • Matricula 25 € ( válida para os 3 anos do Curso)
  • Seguro escolar 4.75 € ( pago anualmente)